Nhân dụng Victoria (Jobs Victoria)

Jobs Victoria trợ giúp người đang tìm việc và giúp người chủ/hãng tìm được nhân viên  họ cần.

Quý vị có thể gặp một nhân viên chuyên môn của Jobs Victoria tại địa điểm gần nơi quý vị sống. Chúng tôi cũng cung cấp trợ giúp, thông tin và tư vấn trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Các dịch vụ Jobs Victoria dành cho người đang tìm việc làm

Có phải quý vị đang tìm việc làm? Những dịch vụ miễn phí này có thể giúp quý vị.

Người Bênh vực của Jobs Victoria (Jobs Victoria Advocates)

Người Bênh vực của Jobs Victoria có thể giúp quý vị trong việc tìm kiếm việc làm.  Người Bênh vực có thể:

 • giúp quý vị tìm được trợ giúp, huấn luyện hoặc giáo dục quý vị cần để tìm được  việc làm
 • giúp quý vị tìm việc làm trên trung tâm trực tuyến Jobs Victoria (Jobs Victoria  online hub)
 • chia sẻ thông tin về cách để tìm được việc làm
 • Kết nối quý vị với những dịch vụ khác như là trợ giúp gia cư hoặc tư vấn.

Muốn nói chuyện với Người Bênh vực, quý vị hãy gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 hoặc sử dụng bản đồ của chúng tôi để tìm một Người Bênh vực gần nơi quý vị sống

Người Dìu dắt của Jobs Victoria (Jobs Victoria Mentors)

Người Dìu dắt của Jobs Victoria giúp những người đã và đang tìm việc trong thời gian dài. Họ cũng giúp người gặp những trở ngại khiến cho họ khó tìm được việc làm. Người Dìu dắt có thể:

 • giúp quý vị chuẩn bị cho công việc
 • giúp quý vị làm bản tóm tắt lý lịch và công việc đã làm qua
 • giúp quý vị chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc
 • Trợ giúp quý vị sáu tháng đầu trong công việc mới.

Muốn nói chuyện với Người Dìu dắt, quý vị hãy gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 hoặc sử dụng bản đồ của chúng tôi để tìm một Người Dìu dắt gần nơi quý vị sống.

Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp của Jobs Victoria (Jobs Victoria Career Counsellors)

Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp của Jobs Victoria giúp những người đang tìm việc,
cần thêm việc hoặc muốn đổi nghề. Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp có thể:

 • giúp quý vị hoạch định kế hoạch cho nghề nghiệp của mình
 • giúp quý vị hiểu biết những kỹ năng và ưu điểm của mình
 • giúp quý vị chuẩn bị đơn xin việc
 • kết nối quý vị với các dịch vụ trợ giúp nghề nghiệp khác.

Quý vị có thể gặp Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp tại địa điểm gần nơi quý vị sống hoặc đặt cuộc hẹn trực tuyến hay qua điện thoại. Hãy gọi số 1800 967 909 để đặt cuộc hẹn với
Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp.

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria (Jobs Victoria online hub)

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria là dịch vụ miễn phí, qua đó quý vị có thể tìm kiếm
và nộp đơn xin việc làm.

Muốn tìm việc làm hãy bấm vào đây.

Để nộp đơn xin việc, quý vị cần đăng ký. Thủ tục đăng ký dễ dàng và nhanh chóng. Đăng ký nơi đây.

Sau khi đã đăng ký trên trung tâm trực tuyến, quý vị sẽ nhận được thông báo về những  việc làm mới phù hợp với ý thích và địa điểm của mình.

Hiện đang có các việc làm để hỗ trợ các gia đình thoát khỏi nạn bạo hành, người khuyết tật, người vô gia cư, cũng như trẻ em và các gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Tìm hiểu thêm

Đường dây thường trực Jobs Victoria (Jobs Victoria hotline)

Nếu cần giúp đỡ để tìm việc làm hoặc có thắc mắc về các dịch vụ của Jobs Victoria, quý vị hãy gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 (9 giờ sáng-5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Các dịch vụ của Jobs Victoria dành cho doanh nghiệp

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria (Jobs Victoria online hub)

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria là dịch vụ miễn phí, nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân viên và đăng những vị trí đang cần người. Vui lòng bấm vào nơi đây để đăng ký doanh nghiệp của quý vị và bắt đầu tìm kiếm nhân viên.

Hỗ trợ thuê nhân viên

Các Đối tác của Jobs Victoria có thể giúp doanh nghiệp quý vị tìm được nhân viên. Để được hỗ trợ miễn phí về việc tuyển nhân viên, hãy tìm một Đối tác của Jobs Victoria gần quý vị:

 • tìm Đối tác của Jobs Victoria trên bản đồ các đối tác
 • gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 hoặc gửi email info@jobs.vic.gov.au

Các Đối tác của Jobs Victoria có thể trợ giúp nhân viên mới trong việc huấn luyện và dìu dắt, nhằm đoan chắc họ chuyển sang nơi làm việc của quý vị một cách suôn sẻ.

Đường dây thường trực Jobs Victoria (Jobs Victoria hotline)

Nếu cần tìm nhân viên hoặc có thắc mắc về các dịch vụ của Jobs Victoria, quý vị hãy gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 (9 giờ sáng-5 giờ chiều,  Thứ Hai đến Thứ Sáu).

Dịch vụ Thông dịch viên

Nếu quý vị cần thông dịch viên:

 • Hãy gọi đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 (9 giờ sáng-5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu) và chúng tôi sẽ kết nối quý vị với Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (Translating and Interpreting Service National, viết tắt là TIS).
 • Hoặc gọi TIS qua số 131 450 và họ sẽ gọi đường dây thường trực của chúng tôi.