Lady on laptop

Nếu quý vị đang tìm việc làm tại Victoria, Jobs Victoria có thể giúp quý vị.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ để giúp mọi người tìm được việc làm và các cơ hội huấn luyện, gặp trực tiếp, trực tuyến và qua điện thoại.

Gặp trực tiếp

Những người Bênh vực, người Dìu dắt và Chuyên viên Tư vấn Nghề nghiệp của chúng tôi tại Jobs Victoria có thể giúp quý vị tìm được hoặc chuẩn bị cho công việc và giới thiệu quý vị để có thêm trợ giúp và thông tin Tìm được hỗ trợ tại địa phương của quý vị.

Qua điện thoại

Để được tư vấn và thông tin bằng tiếng Việt bằng cách gọi điện thoại cho đường dây thường trực của Jobs Victoria qua số 1300 208 575.

Trực tuyến

Đăng ký cơ hội việc làm tại trung tâm trực tuyến Jobs Victoria. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn để đăng ký trong trang này.

Làm sao đăng ký cơ hội việc làm tại trung tâm trực tuyến Jobs Victoria

1. Đăng ký

Truy cập jobs.vic.gov.au/findworkv

Hãy chọn 'Tôi đang tìm việc làm' (I’m looking for work)

Nhấp vào 'Xin việc làm' (Apply for work)

Từ đây quý vị sẽ được nối kết với trung tâm trực tuyến Jobs Victoria.

2. Lập danh khoản của quý vị

Nhập chi tiết của quý vị, bao gồm cả số điện thoại và email chính xác.

Chọn 'Bắt đầu đăng ký' (Start registration).

3. Cho chúng tôi biết về quyền làm việc của quý vị

Quý vị cần có quyền làm việc của Úc mới hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị đang có thị thực (visa), hãy xem liệu mình có bị hạn chế giờ làm việc không.

Quý vị cho chúng tôi biết mỗi tuần mình có thể làm được bao nhiêu giờ, và quý vị đã tìm việc bao lâu rồi.

4. Quá trình làm việc và các bằng cấp

Đây là cơ hội để quý vị chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm cho các chủ lao động tương lai.

Bao gồm càng nhiều chi tiết quý vị có thể liệt kê để bảo đảm quý vị kết nối với tất cả những công việc phù hợp với mình.

Chọn trình độ học vấn. Quý vị có thể được yêu cầu nhập thêm chi tiết về bằng cấp của mình.

Liệt kê các công việc quý vị đã làm, bao gồm loại công việc và ngành nghề. Xem ví dụ ở phần 'Vị trí phổ biến' (Common roles).

Nhấp vào 'Thêm kinh nghiệm' (Add experience) để thêm công việc đã làm. Bao gồm càng nhiều công việc và ngành nghề quý vị có thể liệt kê – điều này giúp chủ lao động thấy tất cả kinh nghiệm của quý vị và tăng nhiều cơ hội việc làm phù hợp với quý vị.

Quý vị cũng có thể cho biết quý vị thích làm việc trong một ngành nghề mà mình chưa từng làm qua trước đây.

5. Đa dạng và không phân biệt đối xử

Cho chúng tôi biết thêm về quý vị và nền tảng văn hóa của quý vị. Điều này giúp chúng tôi hiểu biết thêm về người mà Jobs Victoria đang trợ giúp nhằm bảo đảm chúng tôi cung cấp thông tin và dịch vụ họ cần.

Quý vị không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi này. Nếu quý vị trả lời, bất cứ chi tiết nào quý vị cung cấp đều được bảo mật và không chia sẻ với người chủ.

6. Đã nhận đơn

Một khi đã điền đầy đủ mẫu đơn, quý vị sẽ nhận tin nhắn xác nhận đã nhận được đơn của quý vị.

Chúng tôi sẽ gửi email cho quý vị một khi danh khoản của quý vị đã sẵn sàng sử dụng.

Sau đó quý vị có thể bắt đầu xem và xin việc.