Lady on laptop

Nộp đơn xin việc làm trên trung tâm trực tuyến

Quý vị đang tìm việc làm? Hãy tìm và nộp đơn xin việc làm trên trung tâm trực tuyến
Jobs Victoria.

Trung tâm trực tuyến của chúng tôi là dịch vụ miễn phí, nơi quý vị có thể tìm và nộp đơn
xin việc.

Hãy đăng ký ngay

Hãy tìm ngay

Tìm công việc gần nơi quý vị sống.

Đăng ký để nộp đơn xin việc làm

Để nộp đơn xin việc làm trên trung tâm trực tuyến, quý vị cần đăng ký. Đây là quy trình đơn giản mà quý vị sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân và chi tiết liên lạc cần thiết.

Đăng ký ngay

Nhận thông báo về việc làm

Sau khi đã đăng ký trên trung tâm trực tuyến, quý vị sẽ nhận được các thông báo về những việc làm mới phù hợp với ý muốn và địa điểm của mình.

Liệu tôi có hội đủ điều kiện không?

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria là dịch vụ miễn phí và dành cho tất cả những ai đang tìm việc làm, bao gồm cả du học sinh.

Thông tin thêm về trung tâm trực tuyến

Tôi có thể tìm thấy những loại công việc gì trên trung tâm trực tuyến?

Tất cả các loại việc làm, từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao cấp, cho đến việc học nghề được trả lương. Có nhiều vị trí trong nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm xây dựng, nhà hàng và khách sạn, trợ giúp người khuyết tật, công viên và giải trí, chính phủ, nhân sinh, y tế, vận chuyển, tóc và thẩm mỹ, tiếp thị và sự kiện, bán lẻ, IT (Công nghệ Thông tin), xe cộ,
bán hàng và nhiều nữa.

Tôi có cần đăng ký để tìm việc làm không?

Người nào cũng có thể tìm việc làm trên trung tâm trực tuyến. Để nộp đơn xin việc làm,
quý vị cần phải đăng ký.

Tôi có thể tìm việc làm trên thiết bị di động được không?

Được. Với ứng dụng Sidekicker, quý vị có thể đăng nhập vào trung tâm trực tuyến và tìm việc làm trên thiết bị di động.

Chuyện gì xảy ra khi tôi đăng ký?

  1. Quý vị sẽ được tạo danh khoản trung tâm trực tuyến. Quý vị có thể đăng nhập vào danh khoản của mình bất cứ lúc nào, duyệt qua, nộp đơn xin việc làm và cập nhật
    sơ lược tiểu sử của quý vị.
  2. Quý vị sẽ bắt đầu nhận được email thông báo về cơ hội việc làm phù hợp với địa điểm và ý thích của mình.

Sơ lược tiểu sử của tôi là gì và tôi có thể cập nhật được không?

Danh khoản trung tâm trực tuyến của quý vị bao gồm sơ lược tiểu sử cá nhân, là phần mà người chủ/hãng thấy khi quý vị nộp đơn xin việc. Phần sơ lược tiểu sử của quý vị giống như bản tóm tắt lý lịch và công việc đã làm qua (resume). Quý vị có thể cập nhật chi tiết và kinh nghiệm làm việc của mình.

Có phải tôi sẽ nhận được thông báo khi công việc mới được đăng lên không?

Đúng. Sau khi đăng ký trên trung tâm trực tuyến, quý vị sẽ bắt đầu nhận được email thông báo khi có việc mới đăng lên. Nếu tải ứng dụng Sidekicker, quý vị có thể nhận được thông báo gửi thẳng vào điện thoại của mình.

Jobs Victoria có trợ giúp nào nữa dành cho những người đang tìm việc làm?

Jobs Victoria cung cấp trợ giúp phù hợp với cá nhân cho cư dân Victoria đang tìm việc làm thông qua nhóm Bênh vực, Dìu dắt và Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp Jobs Victoria của chúng tôi.

Tôi có thể tìm trợ giúp kỹ thuật ở đâu?

Nếu quý vị có trở ngại kỹ thuật với trung tâm trực tuyến, xin vui lòng liên lạc:

support@sidekicker.com.au hoặc số 1800 882 694

Nếu quý vị cần được giúp đỡ để sử dụng trung tâm trực tuyến, xin vui lòng gọi Đường
dây Thường trực Jobs Victoria (Jobs Victoria Hotline) qua số 1300 208 575.