Lady on laptop

Mi go̲ri̲ la̲t kä Victoria, läät Victoria dë ji luäk ɛ kɛn.

Ji̱n go̱o̱ri la̱t? Go̱r lät ɔnlany kä Jobs Victoria online hub.

Ɛn ɔnlany ɣa̱pda jɛn ɛ mi /ca kɔk kɛ yio̱w min deri lät go̱r thi̱n kä bi rɔ moc kɛ la̱t thi̱n lɔrä baaŋ inɔ.

Gɔ̱r ciötdu täämɛ

Go̱rɛ täämɛ

Jek lät tin thieek kɛ ji̱.

Gɔ̱r ciötdu kɛ gör lätni

Kɛ ɣöö bi lät jek kä ɔnlany ɣa̱p, gɔ̱r ciötdu. Jɛn ɛ mi thia̱k la̱tdɛ ɛlɔ̱ŋ min bi lääri ti tɔt ŋun kɛnɛ nyin ruac kɛ ji̱.

Gɔ̱r ciötdu täämɛ

Jek lääri lätni

Kɛ kɔr kä mi ci ciötdu gɔ̱a̱r piny kä ɔnlany ɣa̱p, ji̱n bi lääri tin pay tuɔɔk jek kɛ kui̱ lätni tin rɔ̱ŋ kiɛ päär kɛ tin nhɔk lɔcdu kɛ kɛnɛ gua̱a̱th ciɛɛŋädu.

Lotdɛ rɔ kɛ ɣä?

Ɛn ɔlany ɣa̱p duŋ Jobs Victoria ɛ mi lɔr kä te thi̱n kɛ kui̱ nɛɛni diaal tin görkɛ lät, amäni dho̱li duëël gɔ̱rä we̱cmuɔ̱ɔ̱n diaal.

Lääri ti ŋuan kɛ kui̱ ɔnlany ɣa̱p

Kɛ lät ŋukä dëë jek tɔ̱ kä ɔnlany ɣa̱p?

Lät diaal, tuk ɛ wä kä lät tin di̱t amäni tin ŋi̱i̱c in muɔckɛ ji̱ yio̱w. Tëëkɛ lät ti nyin ŋuan ti gööl gua̱a̱th lätni ce̱tkɛ min te ta̱th, duel wal, luäk ji̱ bumni, gua̱th thurbiɛɛli kɛnɛ gua̱th lɔ̱ŋä, lät kumɛ, lät nath, pual pua̱a̱ny, gua̱th jeli, mieth kɛnɛ gɔɔy, lääri kɛnɛ tin tuɔɔk, kɔk ŋɔani, IT, thurbiɛɛli, kök kɛnɛ kɔk, amäni lät kɔ̱kiɛn bä inɔ.

Ɣän dëë ciötdä kɔn gɔ̱a̱r piny kɛ ɣöö bä la̱t kulɛ go̱r?

Nɛy diaal dee kɛn lät go̱r kä ɔnlany ɣa̱p. Kɛ ɣöö bi la̱t jek, bi rɔ go̱r i̱ bi ciötdu gɔ̱a̱r piny.

Ɣä dëë lät go̱r rɛy mobailädä?

Inɔnɔ. Kɛ jɛn Sidekicker app deri wä rɛc kä ɔnlany ɣa̱p kä deri lät cu tok kɛ gör kɛ jɛn mobaildu ɛmɔ.

Ɛŋu mi bi tuɔɔk ɔ kɛ kɔr kä mi cä ciötdä gɔ̱a̱r piny?

  1. Ba ji̱ moc gua̱a̱th kä ɔnlany ɣa̱p. Ji̱n deri wä gua̱a̱thdu kä ɔnlany ɣa̱p kɛ thaak mi go̱o̱ri, kɛ ɣöö bi lät jek kä biɛ lat mi go̱o̱ri la̱t kä bi kuaku rialikä.
  2. Biɛ cu tok kɛ mi jeki lääri kɛ i̱mëlu kɛ kui̱ lätni tin rɔ̱ŋ kɛ gua̱th ciɛɛŋädu kɛnɛ tin nhɔk lɔcdu kɛ.

Gua̱a̱thdä ja ni kä dëë luäŋ kɛ rialikä?

Ɛn ɔnlany ɣa̱p ɛ gua̱a̱th kɛ nyinku ji̱n kärɔa, min ba nɛn ɛ nɛy tin muɔckɛ naath lät mi ci ciötdu gɔ̱a̱r piny min go̱o̱ri la̱t. Ɛn gua̱thdu ɛmɛ cet ta̱a̱dɛ kɛ warɛgakniku tin ci la̱th ɔnlany. Ji̱n deri jɛ nyɔk kɛ rialikä kɛ matdu kɛ lääri thi̱n kɛ kui̱du kɛnɛ tin ŋäci la̱tdiɛn.

Ba ɣä la̱r lär mi tëëkɛ la̱t mi ci pay jɔɔc?

Inɔnɔ. Kɛ kɔr kä mi ci ciötdu gɔ̱a̱r piny kä ɔnlany ɣa̱p, bi lääri tok kɛ jek kɛ i̱mëlu mi ci lät ti pay tuɔɔk jɔɔc. Mi ci Sidekicker app ka̱n kä deri lääri jek kɛ jɛ rɛy tɛlɛponädu kɛ pɛ̈th a thil ja̱ny.

Kɛ dup kɔ̱kiɛn tinkiɛn luäk Jobs Victoria nɛy tin görkɛ lät tɔ̱?

Jobs Victoria kɛn lua̱kɛ naath gööli ji̱ Victoria tin görkɛ lät kɛnɛ bunkiɛn diaal tin lät kɛɛl Lua̱a̱k, Ŋieec kɛnɛ Cuum Lätni.

Ɣän dëë luäk tɛknikɔ̱l jek ni̱kä?

Mi ti̱i̱kɛ riɛk kɛ nyin tɛknikɔ̱l kä ɔnlany ɣa̱p ji̱n ruacni kɛ:

support@sidekicker.com.au kiɛ 1800 882 694

Mi go̱o̱ri luäk kɛ wädu kä ɔnlany ɣa̱p ji̱n ruacni kɛ Jobs Victoria Hotline kɛ 1300 208 575.