Lady on laptop

Kung naghahanap ka ng trabaho sa Victoria, makakatulong sa iyo ang Jobs Victoria.

Nag-aalok kami ng isang hanay ng mga serbisyo at suporta upang matulungan ang mga tao na makahanap ng mga trabaho at mga oportunidad sa pagsasanay, nang personal, sa online at sa telepono.

Nang personal

Ang aming mga Tagapagtaguyod ng Jobs Victoria, mga Mentor at mga Tagapayo sa Karera ay maaaring makatulong sa iyong makahanap o maghanda para sa trabaho at isangguni ka sa karagdagang suporta at impormasyon. Humanap ng suporta sa inyong lugar.

Sa telepono

Kumuha ng payo at impormasyon sa iyong wika sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Jobs Victoria sa 1300 208 575.

Online

Magrehistro para sa mga oportunidad sa trabaho sa Jobs Victoria online hub. Maaari kang makahanap ng mga tagubilin sa pagrehistro sa pahinang ito.

Paano magrehistro para sa mga oportunidad sa trabaho sa Jobs Victoria online hub

1. Magrehistro

Bisitahin ang jobs.vic.gov.au/findwork

Piliin ang "I'm looking for work" (Naghahanap ako ng trabaho)

I-Click ang "Apply for work" (Mag-aplay ng trabaho)

Dadalhin ka nito sa Jobs Victoria online hub.

2. Lumikha ng iyong account

I-enter ang iyong mga detalye, kabilang ang tamang telepono at email.

Piliin ang 'Start registration' (Simulan ang pagrehistro).Piliin ang 'Start registration' (Simulan ang pagrehistro).

3. Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong mga karapatang magtrabaho

Kailangan mo ng mga karapatang magtrabaho sa Australya upang maging marapat.

Kung may hawak kang visa, suriin kung may paghihigpit sa iyong mga oras ng pagtatrabaho.

Maaari mong sabihin sa amin kung ilang oras sa isang linggo ka maaaring magtrabaho, at kung gaano katagal ka nang naghahanap ng trabaho.

4. Kasaysayan sa pagtatrabaho at mga kwalipikasyon

Narito ang iyong pagkakataon na maipakita ang iyong mga kasanayan at karanasan sa mga potensyal na tagapag-empleyo.

Isama ang mas maraming detalye hangga't maaari upang matiyak na makaka-ugnay ka sa lahat ng mga trabahong angkop para sa iyo.

Piliin ang antas ng iyong edukasyon. Maaari kang hilingan na maglagay ng karagdagang detalye tungkol sa iyong mga kwalipikasyon.

Ilista ang mga naging trabaho mo, kabilang ang uri ng trabaho at industriya. Sumangguni sa 'Mga karaniwang tungkulin' para sa mga halimbawa.

I-click ang 'Add experience' (Magdagdag ng karanasan) upang magdagdag ng mga nakaraang trabaho. Isama ang maraming mga trabaho at industriya hangga't maaari - makakatulong ito sa mga tagapag-empleyo na makita ang lahat ng iyong karanasan at maragdagan ang saklaw ng mga oportunidad sa trabaho na maitutugma sa iyo.

Maaari mo ring sabihin kung interesado kang magtrabaho sa isang industriya na hindi mo pa napagtrabahuhan dati.

5. Pagkakaiba-iba at pagiging kasali

Sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili at sa iyong pinagmulan. Tinutulungan kami nitong maunawaan pa lalo kung sino ang sinusuportahan ng Jobs Victoria upang matiyak na nag-aalok kami ng impormasyon at mga serbisyong kinakailangan.

Hindi mo kailangang sagutin ang mga tanong na ito. Kung gagawin mo ito, anumang mga detalye na ibibigay mo ay kumpidensyal at hindi ibabahagi sa mga tagapag-empleyo.

6. Natanggap ang aplikasyon

Kapag nakumpleto mo na ang form, isang mensahe ang magkukumpirma na natanggap na ang iyong aplikasyon.

Padadalhan ka namin ng isang email sa sandaling handa nang gamitin ang iyong account.

Pagkatapos ay maaari mo nang simulan ang pagtingin at pag-aaplay sa mga trabaho.