Lady on laptop

اگر شما در ویکتوریا دنبال کار میگردید، مشاغل ویکتوریا می تواند به شما کمک کند.

ما برای کمک به مردم در یافتن کار و فرصت های آموزشی، به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی، خدمات و حمایه متعددی را ارائه می دهیم.

حضوری

نمایندگان، حامیان و مشاوران کاری مشاغل ویکتوریا می توانند به شما در یافتن یا آماده شدن برای کار کمک کنند و شما را به حمایه و مراکز معلوماتی اضافی معرفی کنند. حمایه را در منطقه خود تان پیدا کنید.

از طریق تلفن

با تماس با شماره تلفن مشاغل ویکتوریا از طریق شماره تلفن 575 208 1300 به مشاوره و اطلاعات به زبان خود دسترسی پیدا کنید.

آنلاین

برای فرصت های کاری در بخش آنلاین مشاغل ویکتوریا. ثبت نام کنید. دستورالعمل های ثبت نام را می توانید در این صفحه پیدا کنید.

نحوه ثبت نام برای فرصت های کاری در مرکز آنلاین مشاغل ویکتوریا

1. ثبت نام

به jobs.vic.gov.au/findwork مراجعه کنید

'I’m looking for work' را انتخاب کنید

'Apply for work' را کلیک کنید

این شما را به مرکز آنلاین مشاغل ویکتوریا می برد

2. حساب تانرا افتتاح کنید

مشخصات تانرا، به شمول نمره تلفون و ایمیل دقیق درج کنید.

'Start registration' را انتخاب کنید.

3. در باره اجازه کاری تان به ما بگوید

شما اجازه کار در آسترالیا را برای مستحق بودن لازم دارید.

اگر شما با یک ویزه اینجا زندگی میکنید، بررسی کنید که اجازه کاری تان محدود نباشد.

میتوانید به ما بگوید که در یک هفته چند ساعت میتوانید کار کنید، و چی مدت است که دنبال کار می باشید.میتوانید به ما بگوید که در یک هفته چند ساعت میتوانید کار کنید، و چی مدت است که دنبال کار می باشید.

4. اریخچه کاری و اسناد تحصیلی

این برای شما یک فرصت است که مهارت ها و تجربیات خود را به کارفرمایان احتمالی نشان دهید.

تا جایی که می توانید جزئیات بیشتری را شامل کنید تا اطمینان حاصل کنید که با همه کارهای مناسب برای شما ارتباط برقرار می کنید.

سطح تحصیلات تانرا انتخاب کنید. شاید از شما تقاضا کنند که در باره مدارک تحصیلی تان معلومات بیشتر ارائه کنید.

کارهایی را که قبلاً انجام داده اید به شمول نوع و صنعت کاری درج کنید. برای نمونه ها به 'Common roles' مراجعه کنید.

برای درج نمودن کارهای سابق تان به روی 'Add experience' کلیک کنید. تا آنجا که می توانید مشاغل و صنایع مختلفی را شامل کنید - این به کارفرمایان کمک می کند تا تمام تجربیات شما را ببینند و دامنه فرصت های شغلی مورد نظر شما را افزایش می دهد.

مچنین می توانید بگویید، اگر می خواهید در صنعتی که قبلاً در آن کار نکرده اید، کار کنید.

5. تنوع و گنجایش

در باره خود و سابقه تان به ما بیشتر بگویید. این به ما کمک می کند تا بیشتر بدانیم که مشاغل ویکتوریا چه کسانی را حمایت می کند تا مطمئن شویم که ما معلومات و خدمات مورد نیاز را ارائه می دهیم.

مجبور نیستید که این سوالات را جواب دهید. اگر شما جواب دهید، هر گونه جزئیات که مهیا می کنید محرم است و با کارفرمایان شریک نمی شود.مجبور نیستید که این سوالات را جواب دهید. اگر شما جواب دهید، هر گونه جزئیات که مهیا می کنید محرم است و با کارفرمایان شریک نمی شود.

6. 1.درخواست دریافت شد

وقتی که شما فورم را تکمیل کردید، یک پیام دریافت درخواست تانرا تایید میکند.

وقتی که حساب تان آماده استفاده شد برای تان ایمیل می فرستیم.

سپس می توانید کارها را پیدا کنید و درخواست دهید.