Jobs that Matter

Mga trabaho sa sektor ng mga serbisyong pangkomunidad

May mga trabahong makukuha ngayon upang suportahan ang mga pamilyang tumatakas sa karahasan, mga taong may kapansanan, mga dumaranas ng kawalan ng matitirahan, at mga bata at pamilyang nangangailangan ng pangangalaga at suporta.

May libu-libong mga organisasyon ng mga serbisyong pangkomunidad sa Victoria, kung kaya't ang sektor na ito ay isa sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa estado.

Humanap ng mga trabaho sa serbisyong pangkomunidad kung saan makakatulong ka nang malaki.

Mag-browse ng mga trabaho

Ang Jobs Victoria ay nagbibigay din ng mga libreng serbisyo upang suportahan ang mga taong naghahanap ng trabaho.

Alamin ang higit pa

Jobs Guarantee (Paggarantiya sa mga Trabaho)

Ikaw ba ay magtatapos ng Diploma of Community Services?

Ang Social Services Jobs Guarantee ng Pamahalaang Victoria ay makakatulong sa pagsisimula mo ng iyong karera.

Ang mga estudyanteng magtatapos ng Diploma of Community Services sa pagitan ng ika-1 ng Setyembre 2022 at ika-31 ng Agosto 2024 ay magagarantiyahan ng trabaho sa sektor ng mga serbisyong panlipunan.

Kabilang dito ang mahahalagang tungkulin tulad ng proteksyon sa bata at mga serbisyong pampamilya, pabahay at kawalan ng matitirahan, pangangalaga sa may kapansanan at marami pang iba.

Magrehistro ng iyong interes