Couple

Trung tâm Việc làm trực tuyến Victoria (Jobs Victoria hub)

Trung tâm Việc làm trực tuyến Victoria Victoria kết nối những người tìm việc làm sẵn sàng làm việc phù hợp với chủ lao động đang tìm lực lượng lao động tại địa phương.

Chúng tôi có thể làm việc với quý vị để xác định nhu cầu và giúp quý vị tìm được người ở khắp Victoria có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp

Nút hãy đăng ký ngay

Nút đăng nhập

Diễn đàn hoạt động ra sao?

Quý vị có thể đăng ký quảng cáo công việc cho nhân viên hội đủ yêu cầu trên trung tâm trực tuyến.

Công việc nên là:

 • lý tưởng kéo dài ít nhất ba tháng, nhưng những vị trí ngắn hạn theo mùa cũng có thể quảng cáo
 • trả lương theo mức quy định, hoặc theo mức chỗ làm, lương nào cao hơn.

Thông qua trung tâm trực tuyến quý vị có thể:

 • đăng công việc
 • thực hiện sát hạch ban đầu
 • chọn từ danh sách đầy đủ ứng viên hoặc nhận danh sách chỉ liệt kê ứng viên có năng lực.

Tôi bắt đầu thế nào?

Điền mẫu đơn đăng ký – với chi tiết liên lạc và doanh nghiệp.

Một khi việc đăng ký của quý vị đã hoàn tất:

 1. Chúng tôi sẽ liên lạc quý vị để thảo luận những cơ hội có sẵn và giúp lập danh khoản của quý vị.
 2. Quý vị có thể tạo trang giới thiệu công ty với biểu tượng, tổng quan và liên kết (link) đến trang mạng của quý vị.
 3. Sau đó quý vị có thể đăng công việc lên trung tâm trực tuyến.

Cần giúp đỡ về mặt kỹ thuật?

Sidekicker cung cấp trợ giúp về kỹ thuật cho trung tâm trực tuyến: support@sidekicker.com.au hoặc gọi số 1800 882 694.

Cũng có nhiều bài viết hữu ích cho chủ lao động bao gồm đề tài cách bắt đầu, cách đăng công việc và cách quản lý cơ hội việc làm.

Có sự trợ giúp nào khác không?

Ngoài trung tâm trực tuyến, Jobs Victoria cung cấp các dịch vụ trợ giúp theo đúng nhu cầu riêng và kết nối người tìm việc với chủ lao động.

Mạng lưới Nhân dụng Jobs Victoria Employment Network (JVEN) là hoạt động quan trọng của Chính phủ Victoria giúp cư dân Victoria bị rào cản trong vấn đề tìm việc làm. Các dịch vụ được chuyên gia nhân dụng cung cấp, những người làm việc sát cánh với chủ lao động để xác định cơ hội làm việc và chuẩn bị cho người tìm việc cho những vị trí đó.

Jobs Victoria và mạng lưới các đối tác của chúng tôi sẽ trợ giúp việc thuê người và miễn phí cho doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi sẽ:

 • làm việc với quý vị để xác định chính xác kỹ năng và kinh nghiệm mà doanh nghiệp của quý vị cần.
 • nhận biết những ứng viên phù hợp với nhu cầu của quý vị
 • cung cấp cho người tìm việc sự chuẩn bị cho công việc có thể bao gồm huấn luyện tay nghề, nâng cao kỹ năng và hướng dẫn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp trợ giúp cho mỗi nhân viên mới sau khi họ bắt đầu làm, giúp đỡ để bảo đảm họ vào làm suôn sẻ nơi làm việc của quý vị.

Liên lạc chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp quý vị thế nào.

Quý vị cũng có thể tìm thấy một Đối tác của Jobs Victoria tại địa phương của quý vị.