Couple

Đăng công việc trên trung tâm trực tuyến

Có phải quý vị đang tìm nhân viên? Hãy đăng ký ngay để đăng công việc đang cần người và kết nối với các thí sinh.

Đăng ký

Đăng nhập

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria là dịch vụ miễn phí kết nối người chủ/hãng với người đang tìm việc làm. Quý vị có thể đăng công việc đang cần người, duyệt đơn xin việc và liên lạc với thí sinh.

Khi quý vị đăng ký, một nhân viên của Jobs Victoria sẽ liên lạc với quý vị để tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tạo danh khoản và hướng dẫn quý vị cách trung tâm trực tuyến có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển người của quý vị.

Thêm thông tin về trung tâm trực tuyến

Tôi đăng ký doanh nghiệp của mình bằng cách nào?

Bất cứ doanh nghiệp hoặc người chủ/hãng nào tại Victoria cũng có thể đăng ký trên trung tâm trực tuyến. Đây là một quy trình đơn giản, quý vị chỉ cần cung cấp chi tiết liên lạc và chi tiết doanh nghiệp cần thiết.

Chuyện gì xảy khi tôi đăng ký doanh nghiệp của mình?

Sau khi quý vị đăng ký:

  1. Chúng tôi sẽ liên lạc quý vị để bảo đảm danh khoản được tạo đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của quý vị.
  2. Quý vị có thể tạo phần sơ lược tiểu sử kèm theo biểu trưng công ty của quý vị, tổng quan và đường dẫn liên kết (link) đến trang mạng của quý vị.
  3. Quý vị có thể bắt đầu đăng công việc trên trung tâm trực tuyến và nhận đơn xin việc làm từ các thí sinh.

Tôi có thể đăng trên trung tâm trực tuyến những loại công việc nào?

Quý vị có thể đăng tất cả các loại công việc trên trung tâm trực tuyến. Công việc phải được trả theo mức lương tối thiểu, hoặc mức lương theo nơi làm việc, trả mức lương nào cao hơn.

Tôi có thể làm gìnữa trên trung tâm trực tuyến?

Thông qua trung tâm trực tuyến, quý vị có thể:

  • đăng công việc đang cần người
  • duyệt xét bước đầu
  • chọn lựa từ danh sách toàn bộ người nộp đơn xin việc hoặc danh sách ngắn chỉ những người đáp ứng yêu cầu.

Tôi có thể tìm trợ giúp kỹ thuật ở đâu?

Trợ giúp kỹ thuật với trung tâm trực tuyến do Sidekicker cung cấp.

Email support@sidekicker.com.au hoặc gọi số 1800 882 694.

Có hỗ trợ nào khác về việc tuyển dụng dành cho người chủ/hãng không?

Jobs Victoria hỗ trợ doanh nghiệp và có thể kết nối quý vị với nhân viên mà doanh nghiệp quý vị cần:

  • tài trợ tiền trả lương tối đa 20.000 đô-la để quý vị có thể thuê nhân viên mới hoặc tăng số giờ làm việc cho nhân viên hiện có
  • Các Đối tác của Jobs Victoria có thể kết nối quý vị với thí sinh có kỹ năng và sự đóng góp mà doanh nghiệp quý vị cần.