Couple

Nyuɔ̱th lätni kä ɔnlany ɣa̱p

Ji̱n go̱o̱ri la̱a̱t muktäbä? Gɔ̱r ciötdu ɛn täämɛ kɛ ɣöö bi lät nyoth kä bi nɛy tin görkɛ la̱t jek.

Gɔ̱r ciötdu

Wër rɛc

Ɛn Jobs Victoria ɔnlany ɣa̱p ɛ gua̱a̱th mi lɔr mi ca rialikä kɛ ɣöö bɛ nɛy ti görkɛ ji̱ la̱t jakä jëk kɛ nɛy tin görkɛ lät. Ji̱n deri lät la̱th thi̱n, kä nɛɛni nɛy tin ca ciöötkiɛn ŋun kɛ göriɛn kɛ lät kä deri cu ruac kɛ kɛ.

Mi ci ciötdu gɔ̱r, bi ram kɛl kä nɛy tin lät kä buɔ̱n Jobs Victoria ruac kɛ ji̱ kä bi ti ŋuan cu ŋa̱c kɛ kui̱ la̱tdu. Kɔn bakɔ ji̱ luäk kɛ rialu kɛ gua̱thdu ikä kä bakɔ ji̱ nyuɔ̱th la̱t in lät kɛ jɛn ɔnlany ɣa̱p kɛ ɣöö bi tin go̱o̱ri diaal jek kɛ kui̱ la̱t.

Lääri ti ŋuan kɛ kui̱ ɔnlany ɣa̱p

Ɣän dëë la̱tdä gɔ̱a̱r piny idi?

Lät ko̱kä Victoria diaal kiɛ nɛy tin muɔckɛ naath lät deekɛn ciöötkiɛn gɔ̱r kä ɔnlany ɣa̱p. Jɛn ɛ la̱t mi thia̱k min bi lääri ti tɔt thöp kɛnɛ nyin la̱tdu kɛɛl tin nyuɔthkɛ ji̱ kɛnɛ min lätdi bä.

Ɛŋu bi tuɔɔk ɔ mi cä la̱tdä ku gɔ̱a̱r piny?

Kɛ kɔr kä mi ci rɔ gɔ̱a̱r piny:

  1. Bakɔ ruac kɛ ji̱ kɛ ɣöö bakɔ ŋa̱c i̱ ca gua̱thdu rialikä agɔa ce̱tkɛ min rɔ̱ŋ kɛ go̱ru kɛ ji̱ la̱t.
  2. Ji̱n deri lääri la̱th thi̱n kɛ kui̱ kampɛnɛdu kɛ biɛlɛ, läärikɛ kɛnɛ kuat in naŋ raan kä wɛbthaitdu.
  3. Deri jɛ tok kɛ mi läthi lääri kɛ kui̱ go̱rä lätni kä jɛn ɔnlany ɣa̱p kä biɛ cu tok bä kɛ mi nɛɛni nɛy tin görkɛ lät tɔ̱tɔ̱ kɛ pɛ̈th.

Kɛ lät ti ce̱tkɛ ŋu dëë la̱th kä ɔnlany ɣa̱p tɔ̱?

Lät diaal dëëkɛ la̱th kä ɔnlany ɣa̱p. Lät bä nɛy tin la̱tkɛ kɛ moc yio̱w ce̱tkɛ pek in ca lar, kiɛ pek in te guäth ɛmɔ kiɛ pek ɛ ca nhɔk ɔ i̱ bi gɔaa kiɛ bi te nhial.

Ɛŋu dɔ̱diɛn mi dëë la̱t kä ɔnlany ɣa̱p?

Kä ɔnlany ɣa̱p ji̱n deri:

  • lät la̱th thi̱n
  • nën nɛɛni ti görkɛ la̱t tok kɛ guec
  • rɔ moc kä nɛy diaal tin ca ciöötkiɛn gɔ̱r kiɛ deri tha̱a̱ŋkiɛn mɛk.

Ɣän dëë luäk tɛknikɔ̱l jek ni̱kä?

Luäk tɛknikɔ̱l kɛ kui̱ ɔnlany ɣa̱p ŋuɔ̱nkɛ jɛ ɛ Sidekicker.

I̱mël support@sidekicker.com.au kiɛ cɔl 1800 882 694.

Ɛ luäk mucä lätni dɔ̱diɛn te thi̱n ɔ kɛ kui̱ nɛɛni tin muɔckɛ nɛy kɔ̱kiɛn lät?

Ɛn Jobs Victoria jɛn luäkɛ ji̱ ko̱kä kä derɛ ji̱ jakä ro̱m kɛ nɛy tin görkɛ la̱t kä muktäbdu kɛ kui̱ la̱t ko̱kädu:

  • loc yio̱o̱wni piny a wä kä yio̱w ti $20,000 derɛ ji̱ luäk kɛ muɔ̱cdu kɛ naath lät kiɛ deri thaakni la̱tdu rep kɛ kui̱ la̱a̱tni tin te thi̱n täämɛ
  • Nyuaak Jobs Victoria derɛ ji̱ jakä jek kɛ nɛy tin görkɛ lät tin ŋa̱ckɛ tin go̱o̱ri i̱ bi kɛn kɛ la̱t kä ji̱ la̱t diaal.