Couple

مرکز اعلان کاریابی  ویکتوریا

مرکز آنلاین اعلان کاریابی ویکتوریا (Jobs Victoria) افرادی را که در جستجوی کار و آماده کار هستند با کارفرمایانی که نیروی کار محلی لازم دارند، معرفی میکند.

ما می توانیم با شما همکاری کنیم تا نیازهای تجاری تان را شناسایی کنیم و به شما کمک کنیم افراد با مهارت و تجربه مناسب را در سراسر ویکتوریا پیدا کنید.

با این کلید میتوانید حالا ثبت نام کنید

کلید ورودی

این چگونه کار می کند؟

شما می توانید برای تبلیغ کار برای کارمندان واجد شرایط در مرکز آنلاین ثبت نام کنید.

کارهای اعلان شده باید:

 • کار های اعلان شده باید برای مدت حد اقل سه ماه باشند، اما کارهای کوتاه مدت فصلی نیز میتواند اعلان شوند.
 • میزان دستمزد باید به نرخ تعین شده، یا نرخ محل پرداخت گردد -- هرکدام که بیشتر باشد .

از طریق مرکز آنلاین شما می توانید موارد ذیل را انجام دهید:

 • فرصت های کاری را اعلان کنید
 • ارزیابی ابتدائی را انجام دهید
 • از لیست کامل متقاضیان انتخاب کنید یا یک لیست کوتاه دریافت کنید.

چطور باید شروع کنم؟

فورم ثبت نام را با شماره تماس و جزئیات تجارت تان تکمیل کنید.

وقتی که طی مراحل ثبت نام تان تکمیل شد:

 1. ما برای بحث درباره فرصت های موجود و کمک به افتتحاح حساب شما با شما تماس خواهیم گرفت.
 2. شما می توانید مشخصات شرکت خود را با آرم ، نمای کلی و پیوند ها به وب سایت خود ایجاد کنید.
 3. سپس می توانید شروع به اعلان کاریابی در مرکز آنلاین کنید.

آیا به کمک تخنیکی نیاز دارید؟

کمک تخنیکی مرکز آنلاین از طرف سایت سیکر (Sidekicker) ارائه می شود: به support@sidekicker.com.au ایمیل کنید یا به شماره 694 882 1800 تماس بگیرید.

همچنین معلومات مفید برای کارفرمایان وجود دارد که شامل شروع کار، نحوه اعلان کاریابی و نحوه مدیریت فرصتهای کاری است.

چه حمایه دیگری موجود است؟

مشاغل ویکتوریا علاوه بر مرکز آنلاین، خدمات به خصوصی را برای حمایه و ارتباط متقاضیان کار و کارفرمایان ارائه می دهد.

شبکه کاریابی مشاغل ویکتوریا (JVEN) فعالیت عمده دولت ویکتوریا برای به کار گماشتن ویکتوریایی هایی است که در امور کاریابی با موانعی روبرو هستند. خدمات توسط متخصصین استخدام ارائه می شوند که از نزدیک با کارفرمایان همکاری می کنند تا فرصت های کاری را شناسایی کرده و افراد جویای کار را برای آن نقش ها آماده کنند.

کاریابی ویکتوریا و شبکه شرکای ما بدون هیچ گونه هزینه ای برای استخدام در تجارت تان شما را حمایه می کنند. ما در موارد ذیل همکاری خواهیم کرد:

 • برای شناسایی دقیق مهارت و تجارب که تجارت شما نیاز دارد همکاری کنیم
 • نامزدهای واجد شرایط برای این نیازها را شناسایی کنیم
 • برای کارجویان انتخاب شده آمادگی کاری فراهم کنیم که ممکن است شامل آموزش حرفه ای، ارتقای مهارت و مشاوره باشند.

ما همچنین می توانیم از هر کارمند جدیدی که شروع به کار می کند حمایه کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که انتقال راحت به محل کار شما انجام شود.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد چگونگی کمک به تجارت شما با ما تماس بگیرید

شما همچنین می توانید شریک کاریابی ویکتوریا را در منطقه خود تان پیدا کنید.