Quỹ này sẽ trợ giúp những người chủ khuếch trương và phục hồi, đồng thời giúp cư dân Victoria tìm được việc làm ổn định.

Nếu quý vị là người chủ tại Victoria, sẵn sàng tuyển thêm nhân viên mới, Quỹ Việc làm Victoria có thể trợ giúp về tài chính để quý vị tuyển dụng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động kinh tế do đại dịch gây ra.

Quỹ Việc làm Victoria là gì?

Jobs Victoria có các khoản trợ cấp tiền lương lên đến 20.000 đô-la dành cho các người chủ hội đủ điều kiện tuyển dụng người tìm việc hội đủ điều kiện. Quý vị có thể sử dụng khoản tài trợ tiền lương để trang trải chi phí trả lương cho nhân viên mới trong 12 tháng đầu.

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền trả lương lên đến tương đương với 20 nhân viên làm toàn thời tùy thuộc doanh nghiệp của quý vị lớn hay nhỏ.

Ít nhất 60% việc làm do Quỹ Việc làm Victoria tài trợ sẽ dành cho phụ nữ, phản ảnh tác động đáng kể đại dịch gây ra với cơ hội việc làm của họ.

Để hội đủ điều kiện được nhận khoản tài trợ, quý vị phải thuê người thuộc ít nhất một trong các nhóm ưu tiên dưới đây. Những nhóm này đang được trợ giúp vì đại dịch đã đặc biệt ảnh hưởng đến việc làm của họ.

Quỹ Việc làm Victoria trợ giúp về tài chính cho những người tìm việc diện ưu tiên dưới đây:

 • phụ nữ trên 45 tuổi
 • người tìm việc thất nghiệp dài hạn (thất nghiệp từ sáu tháng trở lên)
 • người tìm việc đã đăng ký với cơ sở đối tác của Jobs Victoria
 • Thổ dân và/hoặc dân Đảo Torres Strait
 • người khuyết tật
 • người xin tầm trú/người tị nạn
 • di dân mới đến, có nguồn gốc không nói tiếng Anh
 • thanh thiếu niên dưới 25 tuổi
 • người trên 45 tuổi
 • cựu chiến binh
 • những người trước đây đã đi làm theo sáng kiến Làm việc cho Victoria (Working for Victoria initiative).

Nếu quý vị là người chủ, muốn nộp đơn xin với Quỹ Việc làm Victoria, quý vị phải tuyển dụng nhân viên trong các nhóm ưu tiên này trước khi nộp đơn với Quỹ này.

Nếu quý vị đáp ứng tất cả các tiêu chí về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện và cung cấp thông tin cần thiết, quý vị sẽ nhận được khoản tài trợ, tùy thuộc vào trong quỹ còn tiền và các điều kiện.

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền trả lương lên đến mức tương đương với 20 nhân viên làm toàn thời. Nếu quý vị là người chủ có thể tạo ra số lượng việc làm lớn hơn cho các nhóm ưu tiên, vui lòng gửi email về info@jobs.vic.gov.au để liên lạc với Jobs Victoria.

Doanh nghiệp của tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn xin với Quỹ này không?

Để biết quý vị có hội đủ điều kiện để nộp đơn xin với Quỹ này hay không, vui lòng gọi điện thoại cho đường dây thường trực Jobs Victoria.

Đường dây thường trực Jobs Victoria sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS) – 131 450 – để sử dụng dịch vụ phiên dịch và thông dịch dành cho hơn 150 ngôn ngữ.

Quý vị có thể gọi thẳng cho đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu và chúng tôi sẽ kết nối với TIS, hoặc gọi cho TIS qua số 131 450 và họ sẽ gọi điện thoại cho đường dây thường trực của chúng tôi. Có thể đặt hẹn thông dịch viên của TIS trước, trực tuyến hoặc sử dụng thông dịch viên qua điện thoại ngay lập tức, gọi cho TIS Toàn quốc qua số 131 450.

Tại đây: www.tisnational.gov.au có thêm thông tin.

Nộp đơn xin bằng cách nào?

Nếu quý vị cần trợ giúp thêm để nộp đơn xin với Quỹ này, vui lòng gọi đường dây thường trực Jobs Victoria.

Đường dây thường trực Jobs Victoria sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS) – 131 450 – để sử dụng dịch vụ phiên dịch và thông dịch dành cho hơn 150 ngôn ngữ.

Quý vị có thể gọi thẳng cho đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu và chúng tôi sẽ kết nối với TIS, hoặc gọi cho TIS qua số 131 450 và họ sẽ gọi điện thoại cho đường dây thường trực của chúng tôi. Có thể đặt hẹn thông dịch viên của TIS trước, trực tuyến hoặc sử dụng thông dịch viên qua điện thoại ngay lập tức, gọi cho TIS Toàn quốc qua số 131 450.

Tại đây: www.tisnational.gov.au có thêm thông tin.

Nộp đơn xin trực tuyến của quý vị thông qua nút Nộp đơn Bây giờ (Apply Now) ở bên dưới.

Nộp đơn Bây giờ (Apply Now)

Trợ giúp tuyển dụng

Có sẵn hình thức trợ giúp để giúp quý vị tìm và tuyển dụng nhân viên hội đủ điều kiện trong các nhóm người tìm việc diện ưu tiên. Nếu đang tuyển nhân viên, quý vị có thể đăng ký doanh nghiệp của mình tại Jobs Victoria . Quý vị có thể đăng việc làm cần người tại đây và kết nối với một nhóm ngày càng có nhiều người sẵn sàng đi làm cho quý vị. Dịch vụ miễn phí và dễ sử dụng này cung cấp cho quý vị danh sách chọn lọc các ứng viên địa phương với các kỹ năng và kinh nghiệm quý vị cần – giúp quý vị tiết kiệm thời giờ và tiền bạc.

Nếu quý vị là người chủ, muốn tạo ra số lượng lớn việc làm cho người tìm việc diện ưu tiên, vui lòng gửi email về để liên lạc với Jobs Victoria.

Muốn biết thêm thông tin, hãy gọi điện thoại cho Đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Trợ giúp tuyển dụng: jobs.vic.gov.au/findstaff